MUZIEKLESSEN

Individuele lessen

Voor alle instrumenten bestaat de mogelijkheid van een individuele les. De individuele les is met name geschikt voor beginners én voor gevorderde leerlingen die zich snel willen ontwikkelen. Een individuele les duurt 30 minuten per week, elke week buiten de vakanties wordt een les gegeven. Het jaarbedrag kan in 10 termijnen betaald worden.

Groepslessen

Het is voor veel instrumenten mogelijk om groepslessen te volgen. Een groepsles van twee leerlingen duurt 30 minuten. Een groepsles van drie leerlingen duurt 45 minuten. De leerlingen moeten wel hetzelfde niveau hebben. Elke week buiten de vakanties wordt een les gegeven. Het jaarbedrag kan in 10 termijnen betaald worden.

Losse lessen met leskaart

Voor wie niet elke week les kan of wil hebben, is er de mogelijkheid van een leskaart. Er zijn leskaarten van 5, 10 en 20 lessen. Een les duurt 30 minuten.De leskaarten zijn in eerste instantie bedoeld voor gevorderde leerlingen. Er is ook een mogelijkheid om duoles te nemen met een leskaart. Een leskaart is één jaar geldig. Op een leskaart kan één persoon bij één docent lessen volgen. Betaling geschiedt vooruit.

Proefles

Informeer ook eens naar de mogelijkheid van een proefles bij een van de docenten van de Muziekschool.


TARIEVEN 2017 - 2018

Muziekles tot 21 v.a. 21*
groepsles per jaar  €560  €740
individueel per jaar  €855 €1075
20-lessenkaart €495 €605
10-lessenkaart €290  €360
5-lessenkaart €165 €205
20-lessenkaart duo €355 €435
10-lessenkaart duo €185 €230
5-lessenkaart duo  €95 €120

 

*inclusief 21% BTW v.a. 21 jaar

Workshops Cursussen tot 21 v.a. 21*
snuffelcursus*** 10 x €65 -
instapcursus** 10x €140** -
muziek op schoot  10x €85 -
zingen is cool*** 8x €45 -
zingen is top*** 8x €55 -
samenspelgroep*** 8 x €65 -
Popproject 10x €120 €140

* vanaf 21 jaar incl 21% BTW

**afhankelijk van instrument komt hier een huurbedrag bij voor het instrument

*** combinatiefunctie en/of in samenwerking met BSO

VAKANTIES 2017 - 2018

Zomervakantie 22 juli t/m 10 september 2017
Herfstvakantie: 23 oktober t/m 29 oktober
Kerstvakantie: 25 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 4 maart
Pasen: 2 april
Meivak. en koningsdag: 27 april t/m 11 mei
Hemelvaart: in meivakantie
Pinksteren: 21 mei
Zomervakantie: 23 juli t/m 2* september 2018
*Roosterweek: 2 september t/m 9 september 2018

LESVOORWAARDEN

Aantal lessen per cursusjaar

In de eerste week na de zomervakantie (roosterweek) worden les-afspraken gemaakt of bevestigd. Deze week kan eventueel gebruikt worden om lessen in te halen die later in het jaar zullen uitvallen. Raadpleeg uw docent over de startdatum van de lessen. In de week na de roosterweek starten alle lessen. In de schoolvakanties wordt geen les gegeven. De vakanties zoals aangegeven door de overheid worden zo veel mogelijk gevolgd. Als een leerling een les afzegt is dat voor eigen rekening.

Muzikaal rapport en oudergesprek

Alle leerlingen jonger dan 15 jaar krijgen in de week na de meivakantie een rapport, waarop de vorderingen staan aangegeven. Naar aanleiding van het rapport bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een oudergesprek met de docent. Ook op andere momenten kunt u ten allen tijde een gesprek met de docent vragen als u daar aanleiding toe ziet.

Voorspeel-avonden

Iedere leerling van Muziekschool Ouder-Amstel wordt per seizoen tenminste één keer in de gelegenheid gesteld op te treden voor publiek.

Lesmateriaal

Om de lessen of cursus met succes te kunnen volgen dient de leerling in overleg met de docent lesmateriaal aan te schaffen, en de lessen thuis voor te bereiden. Uiteraard dient de leerling over een deugdelijk instrument te beschikken.

Opzeggen lessen

In principe duurt het lescontract vanaf de aanvang van de lessen tot de volgende zomervakantie. Opzeggen voor het nieuwe cursusjaar kan tot 1 juni van het lopende jaar. Na het eerste jaar kan het contract per maand opgezegd worden, schriftelijk bij de docent. Zie voorwaarden lescontract. Bij verhuizing in het eerste cursusjaar geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Bij ziekte van de docent worden na 2 gemiste lessen de lessen vervangen.

Problemen of klachten

Als u een probleem of klacht hebt kunt u dit in de eerste plaats met de betreffende docent bespreken. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator.

Fotobeleid

Als een leerling of ouders bezwaar hebben tegen publicatie van foto's, gemaakt tijdens optredens of muzieklessen, kunnen ze dat kenbaar maken bij de coördinator info@muziekschoolouder-amstel.nl

Bereikbaarheid coördinator

Marianne Hoek
E-mail: info@muziekschoolouder-amstel.nl
Telefoon: tijdens kantooruren, buiten de schoolvakanties
06 1953 7714  of stuur een bericht